Bytový dom

ZÁKLADY
monolitická železobetónová základová doska
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
železobetónový skelet vytvorený nosnými stĺpmi, stenami, resp. nosné murované konštrukcie
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
železobetónová monolitická doska, monolitické železobetónové schodisko
OBVODOVÝ PLÁŠŤ
tehlové murivo hrúbky 300 mm, zateplené minerálnou vlnou so základnou hrúbkou 150 mm, štruktúrovaná ušľachtilá omietka
VNÚTORNÉ PRIEČKY
tehlová priečka hr. 115 mm
MEDZIBYTOVÉ DELIACE STENY
akustické tehly DURISOL DMI 25/18, hrúbka steny 250 mm s betónovou výplňou, zvuková nepriezvučnosť neomietnutej steny Rw = 63 dB
POVRCHY STIEN
vnútorné omietky a stropy: sádrove omietky
vnútorné maľby: biela farba
POVRCHY PODLÁH
v byte: anhydritový betónový poter/cementobetónový poter
v spoločných priestoroch: keramická dlažba
na balkónoch/logiách: keramická dlažba
na terasách: betónová dlažba
KLAMPIARSKE A ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE
žľaby a okapové rúry: materiál – lakoplast, hliník, resp. plast
zábradlie balkóna: bezúdržbové hliníkové zábradlie, výplň z bezpečnostného skla
VCHODOVÉ DVERE DO BYTU
bezpečnostné vchodové dvere s požadovanou požiarnou odolnosťou v bezpečnostnej triede 2
OKNÁ
okná plastové s izolačným trojsklom, akustickým útlmom a kovovou výstužou, farba: antracitová
okná otváravo sklopné
parapety vonkajšie: lakoplastový plech
parapety vnútorné: plastové
ELEKTROINŠTALÁCIE
príprava pre osadenie samostatného elektromera pre každý byt (umiestnený na prízemí bytového domu), vývody pre svietidlá, vypínače, zásuvky, vývody pre el. sporák (380 V) a vývod pre digestor
INŠTALÁCIE SLABOPRÚD
príprava pre TV, internet, telefón, domový video vrátnik
BLESKOZVOD
VYKUROVANIE
vykurovanie bytov: podlahové (s možnosťou samostatnej regulácie pre každú izbu) zdroj tepla a teplej vody pre jednotlivé bytové domy zabezpečujú výmenníkové stanice (každý bytový dom má samostatnú nezávislú výmenníkovú stanicu), ktoré budú napojené na centrálny zdroj tepla (horúcovod)
ZDRAVOTECHNIKA
rozvody vody a kanalizácie pre kúpeľňu, WC a kuchyňu, samostatný vývod pre napojenie práčky, vodomery pre teplú a studenú vodu
VÝŤAH
dvojica osobných výťahov pre bytový dom s max. kapacitou 9 osôb pre každý výťah

Areál

VSTUP DO BYTOVÉHO DOMU
Viac vstupov do bytového domu so zabezpečením bezbariérového vstupu, keramická dlažba s protišmykovou úpravou a zábradlie
DETSKÉ IHRISKÁ
certifikované detské ihrisko
ODDYCHOVÉ ZÓNY
lavičky, odpadkové koše
SADOVÉ ÚPRAVY
výsadba trávnika, vysadenie drevín, kvetov a kríkov v areáli
KOMUNIKÁCIE
areálové chodníky z betónovej dlažby a mlátový chodník v parku zo zhutneného drveného kameniva s prímesou cementu
OSVETLENIE
v rámci areálu, vrátane osvetlenia parkoviska

Pivnica

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
vetrateľné pivničné boxy z nepriehľadnej konštrukcie s dverami
POVRCHY STIEN A STROPOV
omietky, základná farba biela
POVRCH PODLAHY
hladená železobetónová podlahová doska, popr. keramická protišmyková dlažba
TECHNOLOGICKÉ INŠTALÁCIE
centrálne elektrické vývody pre svietidlá a vypínače

PARKOVACIE MIESTO VONKAJŠIE

POVRCH
zámková dlažba
OZNAČENIE
číslom parkovacieho miesta na zemi

Garážové státie vnútorné

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
na garážovú bránu
OZNAČENIE
číslom parkovacieho miesta na zemi
PODLAHA
betónová podlahová doska s protiprašnou povrchovou úpravou

SKLADOVÉ BOXY V GARÁŽI:

predeľovacie priečky z vyšpárovaných betónových tvárnic bez omietok.
Skladové boxy sú vetrané cez otvory s mriežkami, dvere sú protipožiarne v oceľovej zárubni.
Povrchy stien a stropov: steny sú z pohľadového betónu, stropy sú zateplené tepelnou izoláciou s pohľadovou povrchovou úpravou
POVRCHY PODLÁH
betónová podlahová doska s protiprašnou povrchovou úpravou
TECHNOLOGICKÉ INŠTALÁCIE
osvetlenie boxov - elektrické rozvody pre svietidlá a vypínače.