V Gruntoch sa z účtov
za teplo nebudete potiť

Zamilovali ste si bývanie v Zelených Gruntoch. Našli ste si vyhovujúci byt za super cenu, a teraz je čas myslieť skutočne dlhodobo. Musíte totiž vedieť aj to, koľko vás bude stáť prevádzka vášho bytu mesiac čo mesiac. Pripravili sme si pre vás tabuľku, v ktorej si môžete pozrieť predpokladanú spotrebu energie na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody.

Pri výpočtoch sme vychádzali z týchto predpokladov:
  • Bývate v 2-5 člennej domácnosti
  • Priemerná spotreba na ohrev vody je 4,3 kWh/osobu/deň
  • Ako referenčnú teplotu pri meraniach sme brali 20 °C
Predpokladané ročné náklady

Voda a elektrina sú vo vašej réžií

Elektrina a voda sú ďalšie dve položky, ktoré sa na cene za prevádzku bytu tiež podpíšu. Radi by sme vám aj v tomto prípade dali nejaké odhady, ale tieto dve veličiny závisia len a len na vašich zvykoch a požiadavkách. Najlepší odhad budete mať sami podľa vašich nákladov v predchádzajúcom bývaní.